Tubica koja se lako stišće za označavanje i nanošenje na teško dostupna mjesta. Za otvaranje, okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu.

Control

Tubica koja se lako stišće za označavanje i nanošenje na teško dostupna mjesta. Za otvaranje, okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu. Sada: otporno na temperaturu, vodu i udarce!

Priklikom lijepljenja površina, ne odvajate dijelove dok se ljepilo ne osuši.