Ugrađena četkica za lakše nanošenje na veće ili nepravilne površine.

Brush On

Ugrađena četkica za lakše nanošenje na veće ili nepravilne površine. Sada: otporno na temperaturu, vodu i udarce!  

Lagano nahrapavite glatke površine za lakše prianjanje.