Snažna, ne-kapajuća gel formula za vertikalnu primjenu i upojne materijale.

Universal

Snažna, ne-kapajuća gel formula za vertikalnu primjenu i upojne materijale.

Istisnite sav višak zraka iz bočice prije zatvaranja.