Odredbe i uvjeti sudjelovanja

1. Opće odredbe

U razdoblju od 10.06.2024. do 11.08.2024., Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu "Henkel"), organizira kampanju "Loctite Challenge" (u daljnjem tekstu "Kampanja").

2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe starije od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: “Sudionici“). Osobe zaposlene u Henkelu i članovi njihovih užih obitelji isključeni su iz sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanjem u kampanji sudionici izričito prihvaćaju ove odredbe i uvjete sudjelovanja.

3. Kako sudjelovati

Za sudjelovanje u kampanji sudionici moraju snimiti fotografiju na kojoj je uz pomoć Loctite ljepila popravljeni predmet te objaviti fotografiju popravljenog predmeta na svom META-društvenom računu pomoću Loctite filtera proširene stvarnosti i označiti Loctite profil. Za svaku takvu publikaciju koja ispunjava uvjete za sudjelovanje, Henkel će putem Good Labs d.o.o. posaditi stabla pod svojim brendom "Treecelet" u Republici Keniji (promocija ograničena na 10.000 stabala).

4. Nagrade

Prvih 150 sudionika koji su uspješno postavili fotografiju kako je predviđeno u točki 3. dobit će narukvicu. Ovi sudionici bit će direktno obaviješteni putem odgovarajućih društvenih medija koji se koriste za davanje imena i adrese na koju će Henkel poslati narukvicu. Potraživanje narukvice zastarijeva bez naknade ako se dostava narukvice na adresu koju je dao dotični Sudionik ne može izvršiti iz razloga za koje je Sudionik odgovoran. U tom slučaju će sljedeći Sudionik na listi čekanja dobiti navedenu narukvicu.

5. Prava na objavljene fotografije

Sudjelovanjem i objavljivanjem fotografija, sudionici potvrđuju da su oni autori fotografija, da posjeduju sva prava na postavljene fotografije da su slobodne i da ne krše nikakva prava trećih osoba. Sudionik je odgovoran za to da objavljene fotografije ne krše važeće zakone ili prava trećih osoba.

Ako su u kreiranju ili razvoju rada uključene i druge osobe osim Sudionika, Sudionik mora prije slanja pribaviti suglasnost za podnošenje i svako naknadno objavljivanje u okviru Kampanje. Isto vrijedi i u slučaju da su treće osobe dobile pravo na fotografije. U svim slučajevima povrede ove odredbe Sudionik je dužan obeštetiti Henkel te u najkraćem roku otkloniti svaku opasnost za Henkel.

6. Prava korištenja

Svaki Sudionik će dati Henkelu i društvima povezanim s Henkelom jednostavna prava korištenja objavljenih fotografija besplatno, bez ograničenja u pogledu teritorija, vremena ili sadržaja. To uključuje korištenje fotografija u medijskim kampanjama (nacionalnim i međunarodnim) kao i druge mjere oglašavanja i korištenja (npr. objavljivanje na internetu i društvenim mrežama). Sudionik nema pravo na objavljivanje fotografija.

7. Kršenje uvjeta sudjelovanja

U slučaju kršenja uvjeta sudjelovanja ili u slučaju lažnih izjava, Henkel zadržava pravo da isključi takvog Sudionika iz Kampanje.

Osim toga, bit će isključene i osobe koje koriste neovlaštena pomagala ili na drugi način ostvare prednost manipulacijom.

Osobe čiji se unosi ne uklapaju u temu i/ili brendove Henkel, krše zakonske odredbe ili na neki drugi način mogu povrijediti osjećaje drugih, na primjer s etičke, vjerske ili moralne točke gledišta, također će biti isključeni. Ovo je posebno slučaj ako objava krši Henkelove korporativne vrijednosti.

Henkel zadržava pravo da zatraži povrat bilo koje koristi priložene takvoj osobi i da podnese sve daljnje zahtjeve za naknadu štete.

8. Ograničenje odgovornosti

Henkel neće biti odgovoran za štetu uzrokovanu greškama, kašnjenjima ili prekidima u prijenosu podataka, u slučaju kvara tehničke opreme i usluga, ili za netočan sadržaj, gubitak ili brisanje podataka zbog virusa.

9. Otkazivanje ili prekid Kampanje

Henkel zadržava pravo otkazati ili prekinuti Kampanju u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Ovo se posebno, ali ne isključivo, odnosi na slučajeve u kojima iz tehničkih razloga - npr. manipulacije ili greške u hardveru i/ili softveru - ili iz pravnih razloga, koje otežavaju ili onemogućavaju pravilno izvođenje Kampanje ili značajno utječu na nju. Henkel ne prihvaća nikakvu odgovornost za izgubljene šanse za osvajanje nagrade. Ako je takav raskid uzrokovan ponašanjem Sudionika, Henkel ima pravo od te osobe tražiti naknadu štete koja je nastala kao rezultat.

10. Zadržavanje prava na promjene

Henkel zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Odredbe i uvjete sudjelovanja u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, ako je to neophodno u interesu jednostavne i sigurne obrade, a posebno radi sprečavanja zlouporabe ili iz drugih razloga.

11. Zaštita podataka

U vezi sa sudjelovanjem u Kampanji, a posebno s obradom distribucije poklona, Henkel obrađuje sljedeće "osobne podatke" koje je dao sudionik:

  • kontakt podaci (ime, adresa, e-mail adresa)

Bez davanja ovih osobnih podataka, dostava poklona nije moguća.

Podaci će biti pohranjeni 2 mjeseca nakon završetka Kampanje u svrhu obrade istih, a nakon toga samo onoliko koliko to zahtijevaju zakonski rokovi čuvanja. Pravni zahtjevi ili drugi opravdani razlozi opravdavaju daljnju pohranu.

Plaćanje poklona u gotovini je izričito isključeno. Ne postoji obaveza kupovine.

Konačno, ne postoji ni suradnja ni podrška META-e u implementaciji Kampanje.