Izjava o zaštiti podataka za stranice obožavatelja na Facebooku

 

1 Uvod

Veseli nas zanimanje koje ste pokazali za našu stranicu obožavatelja na Facebooku („stranica obožavatelja”) i naše društvo. Zaštiti vaših osobnih podataka pridajemo veliku važnost. Poštujemo zakonske odredbe o zaštiti podataka i sigurnosti podataka.

Stoga moramo postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) i hrvatskim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U nastavku su navedene informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo pri pružanju ove usluge i kako postupamo s tim podacima.

2 Odgovorna osoba / kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, Hrvatska („mi”, „nas” ili „Henkel”) je odgovorna osoba za obradu podataka koja je potrebna radi pružanja usluge i opisana u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ovo ne uključuje obradu podataka koja se odnosi na takozvane „uvide u stranice”, za koje dijelimo odgovornost s društvom Facebook Ireland Limited („Facebook”).

Imajte na umu da korištenje našom stranicom obožavatelja dovodi do dodatne obrade vaših osobnih podataka koju provodi Facebook, a koja nije ograničena na opciju „uvidi u stranice”. S obzirom na to (posebno u pogledu tehničke mogućnosti korištenja ovom stranicom obožavatelja), upućujemo vas na izjavu o zaštiti podataka društva Facebook na adresi https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ako naša stranica obožavatelja sadržava poveznicu na druga web-mjesta ili sadržaje na mreži, primjenjivat će se izjave o zaštiti podataka tih servisa.

Možete se obratiti našoj povjerenici za zaštitu podataka Aniti Pejić Ilišević na adresu Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb ili anita.pejic.ilisevic@henkel.com.

3 Opća obrada podataka

3.1 Komunikacija s nama

Ako nam se obratite, primjerice, kako biste postavili pitanje o proizvodu koji smo predstavili na svojoj stranici obožavatelja, upotrijebit ćemo vaše ime, a potom i vašu adresu e-pošte i druge podatke koje ste nam dali kako bismo odgovorili na vaš upit.

Obrada se temelji na zakonskim odredbama, koje nam omogućuju da obradimo osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo odgovorili na vaš upit (npr. članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili zato što imamo legitimni interes da vam pružimo željene informacije (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

Nakon što vam odgovorimo, vaš upit i sve informacije izbrisat ćemo u roku od tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je dan odgovor na vaš upit.

3.2 Značajke zajednice

Možete birati među različitim značajkama koje nudimo na svojoj stranici obožavatelja za interakciju s drugim korisnicima, kao što je objavljivanje komentara na našem zidu, pisanje komentara, označivanje da vam se neka objava sviđa ili dijeljenje objava.

Htjeli bismo istaknuti da je to dio javne sfere i da stoga drugi mogu vidjeti sve informacije koje objavite ili pružite za registraciju. Ne možemo utjecati na način na koji korisnici stranice obožavatelja obrađuju te informacije. Pogotovo ne možemo spriječiti druge da vam šalju poruke.

Svi podaci koje pružite za značajke zajednice obrađujemo kako bismo osigurali ispravno funkcioniranje tih značajki. Bez tih podataka ne možemo vam ponuditi značajke zajednice. Obrada tih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam dopuštaju da obrađujemo osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za korištenje naših usluga ili izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a), ili zato što za nju postoji legitimni interes, kako bi korištenje našim značajkama bilo što jednostavnije i učinkovitije (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

Sadržaj koji je objavljen u prostoru zajednice može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite ukloniti sadržaj u bilo kojem trenutku, pošaljite nam poruku e-pošte na gore navedenu adresu.

3.3 Praćenje društvenih medija

Redovito primamo privatne poruke sa sadržajem koji nam se izravno obraća. Dodatno, komentari i drugi sadržaji koji nam se izravno obraćaju ili se na drugi način odnose na nas (npr. sadržaji koji navode Henkelov proizvod), redovito se objavljuju na našoj stranici obožavatelja i na drugim javnim prostorima Facebooka.

Kako bismo mogli reagirati na navedene sadržaje, prikupljamo ih u našem inboxu, na našoj stranici obožavatelja, kao i na drugim javnim prostorima Facebooka. Možemo reagirati u skladu s tim, ovisno o vrsti sadržaja. Na primjer, možemo se obratiti autoru kako bi nam po-mogao glede korištenja naših proizvoda ili razmotriti povratne informacije i recenzije pri un-apređivanju naših proizvoda. Također ćemo unapređivati naše postupanje u odnosima s javnošću. Obrada ovih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam dopuštaju da obrađujemo osobne podatke zato što imamo legitimni interes da pravilno reagiramo na javnu komunikaciju koja se odnosi na nas (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

Sadržaj koji nam je poslan putem privatne poruke ili objavljen na našoj stranici obožavatelja ili na drugim javnim prostorima Facebooka može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite ukloniti sadržaj u bilo kojem trenutku, pošaljite nam poruku e-pošte na gore navedenu adresu.

3.4 Praćenje sektora

Pratimo publikacije vezane za poslovne sektore u kojima smo aktivni (Beauty Care, Adhesive Technologies te Laundry and Home Care). Da bismo to mogli činiti, prikupljamo sadržaj ob-javljen na javnim prostorima Facebooka vezan uz te poslovne sektore (npr. sadržaj u kojem se raspravlja o kozmetičkom proizvodu ili sredstvu za pranje ili se ti proizvodi predstavljaju).

Sadržaj vezan uz poslovne sektore bit će pohranjen i proci-jenjen kako bismo dobili uvid u javnu raspravu glede navedenih poslovnih sektora. Koristit ćemo stečene uvide kako bismo poboljšali vlastitu komunikaciju s javnošću i uskladili je s javnom raspravom. Obrada ovih podataka temelji se na zakonskim odredbama koje nam dopuštaju da obrađujemo osobne podatake zato što imamo legitimni interes da poboljšamo našu komu-nikaciju s javnošću usklađujući ju s javnom raspravom (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a). Sadržaj vezan uz navedene poslovne sektore prikupljen na javnim prostorima Facebooka može se spremiti na neograničeno vrijeme. Ako želite ukloniti sadržaj u bilo kojem trenutku, pošaljite nam poruku e-pošte na gore navedenu adresu

3.5 Nagradna izvlačenja i druge nagradne igre

Na svojoj stranici obožavatelja povremeno nudimo nagradna izvlačenja i druge nagradne igre. Ako želite sudjelovati, zatražit ćemo vaše identifikacijske i kontaktne podatke (npr. ime, datum rođenja, adresu, adresu e-pošte itd. Za nagradnu igru može biti potrebno još informacija, kao što su odgovori na pitanja u kvizu, fotografije ili rezultat internetske igre). Te informacije koristimo kako bismo pravilno proveli nagradno izvlačenje ili igru te po potrebi za pravnu obranu ili otkrivanje zlouporabe.

Više pojedinosti naći ćete u uvjetima sudjelovanja za pojedino nagradno izvlačenje/igru. Ako ste nam dali privolu pri sudjelovanju u nagradnom izvlačenju/igri, vaše informacije upotrijebit ćemo u svrhe navedene u izjavi o privoli.

Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama, koje nam dopuštaju da obrađujemo osobne podatke ako je to nužno za pravilno provođenje nagradnog izvlačenja/igre (npr. članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) jer ste nam dali privolu (članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a) ili kako bismo slijedili svoj legitimni interes za sprječavanje prijevare ili osiguravanje učinkovite pravne obrane (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

Trajanje pohrane podataka bit će navedeno u pripadajućoj izjavi o zaštiti podataka za pojedino nagradno izvlačenje/igru.

3.6 Poziv na događaje

Na svojoj stranici obožavatelja povremeno najavljujemo događaje, za koje je možda potrebna registracija. Ako se registrirate za jedan od naših događaja, obradit ćemo osobne podatke koje ste nam dali pri registraciji, kao što su vaše ime, adresa, kontaktni i komunikacijski podaci (broj telefona i adresa e-pošte) te druge informacije potrebne za taj događaj (npr. za izradu popisa gostiju, akreditaciju, kontrolu na ulazu, planiranje prostora i catering) i/ili informacije potrebne da vam pošaljemo pozivnicu i informacije o pojedinom događaju. Nadalje, vaše informacije možemo upotrijebiti za otkrivanje zlouporabe i za potrebe pravne obrane.

Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama, koje nam dopuštaju da obradimo osobne podatke ako je to potrebno za prijavu i sudjelovanje u događaju (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili zato što imamo legitimni interes za sprječavanje prijevare i osiguravanje učinkovite pravne obrane (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

3.7 Bot za razgovor

Na stranici obožavatelja pružamo bot za razgovor. Bot se može upotrebljavati bez dijeljenja osobnih podataka. Ako pri uporabi bota u tekstni okvir unesete osobne informacije, vaše podatke upotrijebit ćemo samo da bismo vam odgovorili na pitanje. Ako vaše pitanje spremimo za postupak unutarnje revizije, prije toga izbrisat ćemo vaše osobne podatke.

Obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama, koje opravdavaju obradu osobnih podataka koja je nužna za davanje odgovora na vaše pitanje (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a) ili zato što imamo legitimni interes za sprječavanje prijevare i osiguravanje učinkovite pravne obrane (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

Ako niste pristali na dulje razdoblje pohrane, npr. u našem sustavu za upravljanje odnosima s kupcima, vaše podatke pohranit ćemo samo dok je to potrebno za ispunjavanje gore navedenih svrha ili dok god je to potrebno za ispunjavanje pravne obveze zadržavanja podataka.

3.8 Analiza korištenja / uvidi o stranicama

Pod dijeljenom odgovornošću s društvom Facebook analiziramo način na koji se koristite našom stranicom obožavatelja (uvidi o stranicama).

Informacije propisane OUZP-om koje se odnose na obradu podataka za uvide o stranicama mogu se pronaći na web-mjestu društva Facebook. Izjava o zaštiti podataka društva Facebook trenutačno se nalazi na adresi https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook će vam pružiti odgovarajuće pojedinosti o ugovoru između društava Facebook i Henkel Croatia d.o.o. u pogledu obrade podataka u svojstvu zajedničkih voditelja obrade iz članka 26. OUZP-a. Te informacije trenutačno možete pronaći ako kliknete ovu poveznicu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kontekstu uvida o stranicama primit ćemo samo anonimizirane statističke podatke; stoga nemamo pristup osobnim podacima koje obrađuje Facebook.

4 Prijenos osobnih podataka

Vaši osobni podaci otkrivaju se u sljedećim slučajevima:

Ÿ    Osobni podaci otkrit će se tijelima kaznenog progona, a po potrebi i oštećenim trećim stranama ako je to nužno za istragu nezakonite uporabe ili zlouporabe naših usluga. Međutim, to se radi samo ako postoje specifične naznake nezakonite uporabe ili zlouporabe. Otkrivanje se može provesti i ako služi za provedbu odredbi i uvjeta za korištenje naših usluga ili drugih ugovora ili po potrebi za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Naš legitimni interes za obradu jest zaštita pravilnog funkcioniranja web-mjesta i postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, ovisno o slučaju. Također smo zakonom obvezani pružiti informacije određenim vladinim agencijama.  To su tijela kaznenog progona, tijela javne vlasti koja vode tužbe u slučaju upravnih prekršaja koji se kažnjavaju novčanim kaznama te porezne uprave. Naš legitimni interes za obradu jest sprječavanje zlouporabe, pokretanje tužbe zbog kaznenih djela te postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, ovisno o slučaju (npr. članak 6. stavak 1.  točka (f) OUZP-a).

Ÿ    Za pružanje svojih usluga moramo se osloniti na treće strane i vanjske pružatelje usluga u ugovornim odnosima („izvršitelj obrade”). Kategorije tih izvršitelja obrade mogu biti agencije, pružatelji usluga podrške i pružatelji IT usluga.

U takvim situacijama informacije će se otkriti tim društvima ili pojedincima kako bi se omogućila daljnja obrada.  Te vanjske pružatelje usluga pažljivo biramo i redovito provjeravamo kako bismo osigurali zaštitu vaše privatnosti. Izvršitelji obrade smiju upotrebljavati podatke samo u svrhe koje mi odredimo. Oni su i na temelju ugovora sklopljenih s nama obvezani postupati s vašim podacima isključivo u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka te europskim i hrvatskim zakonima o zaštiti podataka.

U okviru gore opisanih potencijalnih prijenosa može se dogoditi to da treća strana u skladu s uputama obradi podatke u državama izvan EU-a („treće zemlje”).

Ÿ    Svako otkrivanje podataka strani izvan EU-a provodi se u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Ako Europska komisija nije proglasila da treća zemlja pruža primjerenu razinu zaštite podataka, pružit ćemo dovoljna jamstva za osiguravanje primjerene zaštite vaših podataka. U tu svrhu s izvršiteljem obrade može se sklopiti ugovor koji sadržava standardne ugovorne klauzule EU-a (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Ÿ    Tijekom daljnjeg razvoja našeg poslovanja moguće je da će se struktura društva Henkel Croatia d.o.o. promijeniti promjenom pravnog oblika, osnivanjem, kupnjom ili prodajom društava-kćeri, divizija društva ili dijelova društva. U slučaju takvih transakcija informacije o kupcima prosljeđuju se zajedno s dijelom poslovanja koji se prenosi. U tom kontekstu osigurat ćemo da se svako otkrivanje osobnih podataka trećim stranama provede u skladu s izjavom o zaštiti podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Takav prijenos osobnih podataka može se opravdati legitimnim interesom za prilagođavanje strukture našeg društva gospodarskim i pravnim okolnostima, ako je to potrebno (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).

5 Vaša prava ispitanika

Kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku ishoditi informacije o pohranjenim podacima koji se odnose na vas. Nadalje, imate pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade, a moguće i pravo na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

OSIM TOGA, MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU ZBOG RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE SITUACIJE; AKO SE OBRADA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TEMELJI NA ČLANKU 6. STAVKU 1. TOČKI (e) ILI (f) OUZP-a.

Ako ste dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

Kada je riječ o obradi osobnih podataka za uvide o stranicama, Facebook djeluje kao zajednička točka za kontakt i rješava sve zahtjeve povezane s ostvarivanjem gore navedenih prava.

6 Izmjene ove izjave o zaštiti podataka

Status ove izjave o zaštiti podataka je 12.08.2019.

Razvoj stranice obožavatelja može utjecati na naš način postupanja s osobnim podacima. Zadržavamo pravo da prilagodimo ovu izjavu o zaštiti podataka u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Stoga preporučujemo da s vremena na vrijeme posjetite našu stranicu obožavatelja kako biste se informirali o mogućim ažuriranjima naše izjave o zaštiti podataka.